Homepage » Http: » » Www.123horoscoop.nl » Jaarhoroscoop » Kreeft
woensdag 6 december 2023

Kreeft jaarhoroscoop 2020

Jaarhoroscoop Kreeft van 22 juni t/m 21 juli 22 juni t/m 21 juli | De kreeft jaarhoroscoop 2020 laat een beeld zien, waarin geduld hebben steeds naar voren komt. Vooral met betrekking tot de liefde, maar ook op andere vlakken, zoals op het werk. Er doet zich in de carrière een verandering voor. De financiën zijn prima op orde zonder dat er sprake is van vooruitgang of achteruitgang. De gezondheid van de kreeft is volgende jaarhoroscoop 2020 doorgaans prima op orde.

Liefde en contacten 2020

Het is voor de kreeft die single is een jaar van beproeving. De jaarhoroscoop 2020 is daar duidelijk over, maar wel met een positieve afloop. Degene met een relatie hebben vooral geduld nodig als het om de partner gaat. In relatie tot vrienden en familie is er een verandering waarneembaar in de verhoudingen.

Werk en opleiding 2020

Er gaat wat veranderen op het werk of in de opleiding volgens de kreeft jaarhoroscoop 2020. Wat die verandering precies betekent en voor gevolgen heeft, is pas duidelijk in de loop van het jaar.

Gezondheid 2020

De gezondheid van de kreeft is niet altijd optimaal, maar de jaarhoroscoop 2020 schetst wel een gunstig beeld. In het begin van het jaar zijn er mogelijk nog wat problemen, maar met de juiste aanpak verdwijnen deze snel.

Deel met vrienden

Lees ook snel andere Kreeft horoscopen

Daghoroscoop

06 december 2023 | Deze dag is bedoeld om je volledig onder te dompelen in onderzoek en transformatie. Je hebt behoefte aan details, feiten en a.. Lees verder »

Tarot jaarhoroscoop 2020

Ben je ook zo benieuwd hoe het jaar 2020 voor jou uit gaat zien? Wil je van maand tot maand weten, wat jou te wachten staat? Lees dan deze unieke tarot jaarhoroscoop 2020!

Chinese jaarhoroscoop 2020 / 2021

Het jaar van de rat eb start op 25 januari 2020. Wil je weten wat dit jaar voor jou in petto heeft? Bekijk dan snel jouw Chinese jaarhoroscoop 2020 / 2021!

Relatiehoroscoop

Wil je weten wat er op relatiegebied voor jou in de sterren staat? Wil je meer weten over relaties, vriendschappen en kansen in de liefde? Lees dan de Relatiehoroscoop!

Kreeft jaarhoroscoop 2019

De kreeft jaarhoroscoop 2019 lijkt een leuk, maar rustig jaar te worden. Er zijn regelmatig wel gebeurtenissen die het leven sieren en voor geluksmomenten zorgen. De gevoelsbeleving staat dit jaar meer centraal dan ooit. Het materiële krijgt in dat kader weinig aandacht. Op het gebied van de liefde zijn er geen strubbelingen. Met betrekking tot het werk of de opleiding gaat alles prima zonder grote verrassingen of veranderingen. Ook op het gebied van de gezondheid is het voor de kreeft een stabiel jaar, enkele uitzonderingen nagelaten.

Liefde en contacten 2019

De liefde kabbelt in 2019 volgens de jaarhoroscoop voor de kreeft rustig voort. De rust zorgt overigens wel voor een aangenaam en vertrouwd gevoel. Voor singles ligt het net even anders, want zij die het pad van de liefde bewandelen, komen zomaar iemand tegen.

Werk en opleiding 2019

Op het gebied van werk en opleiding is er sprake van rustig vaarwater. Er zijn wel leuke gebeurtenissen waarbij de creativiteit van de kreeft centraal staat. Verder is er niets mis mee om wat vaker het voortouw te nemen.

Gezondheid 2019

De gezondheid van de kreeft is volgens de jaarhoroscoop 2019 afgezien van een griepje of verkoudheid over het algemeen prima. Er zijn echter wel uitzonderingen en dan is het aan te raden om niet te lang te wachten met huisartsbezoek.

Kreeft jaarhoroscoop 2018

De kreeft jaarhoroscoop 2018 is een fantastisch jaar op persoonlijk vlak ten aanzien van de partner en andere contacten. Er kunnen zich ook spontaan veranderingen aandienen als het gaat om het werk en de opleiding. Dat kan positief uitpakken, maar de beslissing om de stap te nemen moet niet al te lichtzinnig door de kreeft genomen worden. De gezondheid is een aspect dat dit jaar wat kleine ups en downs laat zien. Voor wat betreft de financiën is er weinig spectaculairs te verwachten.

Liefde en contacten 2018

De liefde staat centraal in het leven van de kreeft. Daar is de partner blij mee, maar ook de rest van de omgeving. De omgang met familie en vrienden krijgt daardoor namelijk ook een andere dimensie. Singles varen mee over de golven van de liefde die komen en gaan, maar waarvan de belangrijkste golf overblijft.

Werk en opleiding 2018

Op het gebied van werk en opleiding zijn er duidelijke tekenen volgens de jaarhoroscoop 2018 voor de kreeft. Verandering is een optie en de kreeft heeft hierin de vrije keuze om een kans aan te grijpen of niet.

Gezondheid 2018

De gezondheid van de kreeft laat dit jaar over het algemeen weinig te wensen over, maar toch zijn er wat ups en downs als het gaat om de weerstand. Ieder individu gaat er echter anders mee om.

Kreeft jaarhoroscoop 2017

De kreeft jaarhoroscoop 2017 laat een wisselend jaar zien, waarbij het positieve aspect de overhand krijgt. De toppen zijn overigens niet extreem hoog en de dalen zijn niet al te diep. De liefde heeft wat meer ruimte nodig en de overige contacten verdienen de nodig aandacht. Op het gebied van werk en opleiding is het van belang dat de kreeft een meegaande houding aanneemt. De mate van gezondheid valt en staat met de weerstand.

Liefde en contacten 2017

Er is vooral ruimte nodig in de liefde ten aanzien van de partner. Wordt die ruimte niet geboden dan leidt dat tot problemen. Contacten met vrienden en familie zijn volgens de jaarhoroscoop kreeft in 2017 extra belangrijk. Laat dan ook wat van je horen. Het hoeft niet altijd van één kant te komen.

Werk en opleiding 2017

Op het gebied van werk en opleiding is de jaarhoroscoop voor de kreeft duidelijk. Met een meegaande opstelling wordt meer bereikt dan weerstand te bieden. Kreeften die werk zoeken hebben in het voorjaar geluk.

Gezondheid 2017

De weerstand van de kreeft is volgens de jaarhoroscoop een belangrijk aspect. Daar staat of valt de mate van gezondheid namelijk mee. Het aannemen van een gezonde levensstijl met voldoende beweging in de buitenlucht is belangrijk om fit te worden en te blijven.

Kreeft jaarhoroscoop 2016

De kreeft jaarhoroscoop 2016 laat positieve veranderingen zien en vooral op het gebied van de gezondheid. De persoonlijke ontwikkeling staat dit jaar voorop en dat zal mede zijn oorzaak hebben door de ontwikkelingen ten aanzien van de gezondheid. Geld, status en aanzien worden dit jaar wat minder van belang en met betrekking tot werk en opleiding komt er in elk geval eveneens een einde aan alle onrust.

Liefde en contacten 2016

De liefde floreert volgens de kreeft jaarhoroscoop 2016 en het is lange geleden dat beide partners zo met elkaar in evenwicht zijn geweest. De familieband trekt aan en zeker ten aanzien van de eigen kinderen, maar ook naar leden van de familie die wat verder weg staan. Er gloort een liefdevolle relatie aan de horizon voor singles, die de ogen overigens wel goed open moeten houden om de liefdesboot niet te missen.

Werk en opleiding 2016

De jaarhoroscoop voor de kreeft is duidelijk voor 2016, waarbij er na een periode vol afwisseling en veranderingen weer wat rust in de tent komt. Dat komt de kreeft in elk geval goed uit, want het was ook een beetje te veel van het goede.

Gezondheid 2016

Het gaat met de gezondheid van de kreeft volgens de jaarhoroscoop 2016 ogenschijnlijk goed, maar houd het eigen lichaam goed in de gaten. Kleine lichamelijke problemen kunnen anders een rem zetten op het herstel naar een goed evenwicht tussen lichaam en geest.

Kreeft jaarhoroscoop 2015

De kreeft jaarhoroscoop 2015 laat op het gebied van liefde en gezondheid, maar ook ten aanzien van het werk hoogtepunten en dalen zien. Het enige waar weinig verandering in is te verwachten, is de financiële situatie. Daar gaat het namelijk goed mee en is er sprake van een grote mate van stabiliteit.

Liefde en contacten 2015

De kreeft jaarhoroscoop 2015 is ten aanzien van de liefde in elk geval duidelijk, want de kreeft lijkt ineens veeleisend te worden en neigt zelfs lichtelijk jaloers te worden op bepaalde situaties. Overigens hebben singles meer geluk, want zij krijgen de kans om de ware liefde te ontdekken.

Werk en opleiding 2015

Het werk en de opleiding nemen eveneens een centraal beeld in volgens de kreeft jaarhoroscoop. Er doet zich een situatie voor die qua persoonlijke beleving ook invloed kan hebben op de thuissituatie. Gelukkig komt er uiteindelijk wel een oplossing.

Gezondheid 2015

De kreeft jaarhoroscoop 2015 laat een opvallend beeld zien, waarbij de nadruk ligt op de kreeften van middelbare leeftijd. Vrouwen krijgen te maken met klachten die aan de overgang gerelateerd zijn en de mannen van die leeftijd doen er alles aan om zich topfit te blijven voelen. Gemiddeld genomen gaat het met de gezondheid van de kreeft doorgaans gewoon goed als de emoties onder controle blijven.

Kreeft jaarhoroscoop 2014

De kreeft jaarhoroscoop 2014 laat een prettig verloop van het jaar zien met her en der wat ongemakjes. Het jaar 2014 zal voor de kreeft met alle leuke ontwikkelingen een topjaar kunnen worden. Uiteraard komen er ook een paar tegenslagen aan, maar die kan de kreeft uitstekend het hoofd bieden.

Liefde en contacten 2014

Het draait volgens de kreeft jaarhoroscoop 2014 allemaal om de romantiek en in het begin van het jaar om het gebrek daaraan. Het is aan te raden om alles op alles te zetten om het vuurtje weer aan te wakkeren. De contacten met vrienden en familie zijn ook dit jaar belangrijk en voor singles wacht er een onverwachte ontmoeting.

Werk en opleiding 2014

De tegenslagen die de kreeft te verwerken zal krijgen, hebben volgens de jaarhoroscoop 2014 betrekking op het werk of op de opleiding. Door het niet persoonlijk op te vatten, kan er beter weerstand geboden worden en er zelfs een positieve ontwikkeling uit voort vloeien.

Gezondheid 2014

De gevoelige kreeft moet volgens de jaarhoroscoop 2014 beter leren omgaan met het kanaliseren van de emoties. Externe factoren die te aangrijpend zijn voor de kreeft kunnen weerslag hebben op de gezondheid. Dat kan zich uiten in steeds maar weer met kwaaltjes te maken krijgen en een periode van gebrek aan energie.

Kreeft jaarhoroscoop 2013

Volgens de Kreeft jaarhoroscoop 2013 wordt het een jaar vol afwisseling met positieve en negatieve kanten. Materi�le zaken spelen in dit jaar een belangrijke rol, hoewel er ook een belangrijke periode van bezinning zal komen. Volg het gevoel en laat het materi�le aspect niet de overhand krijgen. Vind het evenwicht en het jaar zal voor de rest een positieve wending krijgen.

Liefde en relaties 2013

Single Kreeften kunnen volgens de jaarhoroscoop 2013 maar eerst beter de kat uit de boom kijken totdat meer zekerheid wordt verkregen over de ware bedoelingen van een nieuwe partner. Volg de intu�tie en het zal snel blijken of het de ware is. De band met familie en vrienden verandert niet, maar ga wel regelmatig bij elkaar op visite of onderneem leuke dingen.

Werk en opleiding 2013

De Kreeft jaarhoroscoop 2013 laat allerlei kansen zien op het gebied van werk en opleiding. Dat geldt in het bijzonder ook voor de mensen zonder baan. Sta open voor verandering om een hele andere kant op te gaan, want dat biedt perspectief voor de toekomst.

Gezondheid 2013

Na een kwakkelend begin zal met de aanvang van de lente de gezondheid van de Kreeft in 2013 weer optimaal te noemen zijn. Zeker in het begin van het jaar is het belangrijk om warm gekleed te gaan en een muts, sjaal en handschoenen te dragen. Anders ligt een langdurige verkoudheid op de loer.

Kreeft Jaarhoroscoop 2012

Op het persoonlijke vlak laat de Kreeft jaarhoroscoop 2012 zien dat er sprake is van een stijgende lijn in de ontwikkeling. Stabiliteit is dit jaar het sleutelwoord en van daaruit kan er met de op stapel staande veranderingen prima worden omgegaan. De welverdiende rust is in elk geval hard nodig na een turbulente periode.

Liefde en contacten 2012

De jaarhoroscoop 2012 is voor wat betreft de Kreeft duidelijk op het gebied van vriendschap. De contacten dienen worden aangehaald. Het is gewoon een kwestie van ruimte maken in de agenda. Het gezin of de partner zal echt geen aandacht tekort komen als je eens met de vriendengroep op stap gaat. Dat kan zelfs positief uitwerken.

Werk en opleiding 2012

De Kreeft staat in 2012 voor een belangrijke keuze ten aanzien van werk en opleiding. Jonge Kreeften kunnen op het punt komen te staan om de keuze tussen werk en opleiding te maken. Denk goed na alvorens een besluit te nemen. De al werkende Kreeften kunnen de carri�re zelf een andere wending geven door extra cursussen te volgen op het eigen vakgebied.

Gezondheid 2012

Met de gezondheid gaat het goed in 2012. De jaarhoroscoop van de Kreeft laat zien dat dit ook te zien is aan de buitenkant. Je zit lekker in je vel en straalt dat ook uit. Let wel op eventuele spierpijnen als te enthousiast aan een nieuwe sport begonnen wordt.

Kreeft Jaarhoroscoop 2011

Voor Kreeft is 2011 net als voorgaande jaren het jaar van de verandering. Het zijn belangrijke veranderingen, maar je hebt hier eerder al mee om leren gaan dus dat maakt je minder angstig.

Liefde en relaties 2011

Kreeft hecht grote waarde aan het gezinsleven en na een periode van onrust wil je op dit gebied dan ook orde op zaken stellen. Denk hierbij aan het bijleggen van een conflict of het openstaan voor de denkbeelden van je ouders. Je zult merken wat echt belangrijk is in het leven.

Financiën 2011

De sterren zijn je gunstig gezind, maar dat betekent niet dat je grote uitgaven moet doen in 2011. Het is wel een jaar om af en toe een gokje te wagen, maar geniet dan vooral van het spel en niet van het vooruitzicht op het grote geld.

Carriere 2011

In het jaar 2011 zal er meer werkdruk komen, die voortkomt uit een verandering in het verleden. Jij kunt daar prima mee omgaan en zal daar aan het einde van het jaar voor beloond worden. Tegen die tijd krijg je op het werk namelijk te maken met een aangename verrassing.

Persoonlijke ontwikkeling 2011

Zelfreflectie en zelfinzicht vormen de basis voor een verdere persoonlijke groei. Dit leidt er toe dat mensen bij je zullen aankloppen voor advies. Verder kun je aandacht besteden aan innerlijke balans door lichamelijk bezig te zijn (sport, yoga, etc.).