Homepage » Http: » » Www.123horoscoop.nl » Jaarhoroscoop » Steenbok
zaterdag 23 september 2023

Steenbok jaarhoroscoop 2020

Jaarhoroscoop Steenbok van 22 december t/m 20 januari 22 december t/m 20 januari | De steenbok jaarhoroscoop 2020 voorspelt een jaar van afwisseling. De weegschaal is daarbij niet altijd in evenwicht. Toch is het vooral een jaar waarin de positieve situaties de overhand krijgen. Het is de steenbok zelf die telkens zorgt voor een andere wending. Op het gebied van de liefde en financieel gezien gebeurt er van alles. De jaarhoroscoop geeft een veranderend beeld weer als het gaat om het werk of de opleiding. Er is verder extra aandacht nodig voor de gezondheid.

Liefde en contacten 2020

De liefde bloeit het ene moment op volgens de steenbok jaarhoroscoop 2020 om daarna weer in te zakken. Dit patroon herhaalt zich steeds. Voor singles is het belangrijk om de liefde die voorbij komt vast te houden en niet te laten gaan. De band met familie en vrienden is dit jaar prima.

Werk en opleiding 2020

Het werk en de opleiding zijn volgens de jaarhoroscoop 2020 voor de steenbok eveneens aan veranderingen onderhevig. Dat wil niet zeggen dat blijvende veranderingen de overhand hebben. Het gaat eerder om situaties die zich voordoen en waar dit sterrenbeeld een weg in moet zien te vinden.

Gezondheid 2020

De gezondheid laat wel eens wat te wensen over volgens de steenbok jaarhoroscoop 2020. Het geestelijk welzijn heeft een rechtstreeks invloed op de gezondheid. Wees je bewust als de eerste signalen zich aandienen dat je weerstand minder is.

Deel met vrienden

Lees ook snel andere Steenbok horoscopen

Daghoroscoop

23 september 2023 | Begin meteen als je ergens onderzoek naar moet doen. Dit is het moment bij uitstek om door te dringen tot informatie die mees.. Lees verder »

Tarot jaarhoroscoop 2020

Ben je ook zo benieuwd hoe het jaar 2020 voor jou uit gaat zien? Wil je van maand tot maand weten, wat jou te wachten staat? Lees dan deze unieke tarot jaarhoroscoop 2020!

Chinese jaarhoroscoop 2020 / 2021

Het jaar van de rat eb start op 25 januari 2020. Wil je weten wat dit jaar voor jou in petto heeft? Bekijk dan snel jouw Chinese jaarhoroscoop 2020 / 2021!

Relatiehoroscoop

Wil je weten wat er op relatiegebied voor jou in de sterren staat? Wil je meer weten over relaties, vriendschappen en kansen in de liefde? Lees dan de Relatiehoroscoop!

Steenbok jaarhoroscoop 2019

De steenbok jaarhoroscoop 2019 creëert een duidelijk beeld waarin de stabiliteit voorop staat. Dat verandert in de loop van het jaar enigszins en dan vooral op het gebied van de liefde en werk. Het financiële plaatje is mooi in evenwicht met uitgaven en inkomsten die elkaar niet veel ontlopen. De gezondheid is voor de steenbok een aandachtspuntje. Over het algemeen is het prima en zit dit sterrenbeeld lekker in het vel. Er zijn echter een paar uitzonderingen en die krijgen het wat meer te verduren.

Liefde en contacten 2019

De jaarhoroscoop voor de steenbok laat zien dat de liefde in een opbloeiende fase komt. Het voorjaar is de beste tijd voor singles om zicht te binden. Dat mag vol overgave, want het zit goed. Wat minder positief is de band met familie of vrienden, want er doen zich enige strubbelingen voor.

Werk en opleiding 2019

Op het gebied van werk en opleiding lijkt alles rustig voor de steenbok. Er zijn tekenen op te maken uit de jaarhoroscoop dat de persoonlijkheid van dit sterrenbeeld voor wat problemen zorgt. Deze zijn niet onoverkoombaar.

Gezondheid 2019

De gezondheid van de steenbok is in 2019 is overwegend in balans. Toch geldt dat niet voor iedereen. Daarom is het belangrijk om bij het wat langer aanhouden van klachten actie te ondernemen.

Steenbok jaarhoroscoop 2018

De steenbok jaarhoroscoop 2018 biedt een beeld met veel afwisseling in vooral positieve zin. Dat wil niet zeggen dat er zich geen dieptepunten voordoen. Daar lijkt het namelijk wel op als er naar de financiën wordt gekeken. De extra uitgave wordt echter op een later moment gecompenseerd. Met betrekking tot de liefde is er sprake van meer diepgang en voor singles is er ook goed nieuws te melden.

Liefde en contacten 2018

In 2018 heeft de steenbok duidelijk de pijlen op de liefde gericht. Singles komen voor een ontmoeting te staan die het leven op zijn kop zet. Als er al een partner in het spel is, wordt de relatie alleen maar hechter. Voor wat betreft de overige contacten geldt wel dat er de nodige tijd en aandacht aan moet worden besteed om de relatie met vrienden en familie goed te houden.

Werk en opleiding 2018

De afwisseling die de jaarhoroscoop 2018 voor de steenbok laat zien, heeft minder tot geen betrekking op het werk en de opleiding. Er is dus sprake van een carrière die vooral stabiliteit laat zien.

Gezondheid 2018

Het geestelijk welbevinden heeft volgens de jaarhoroscoop 2018 een grote invloed op de gezondheid van de steenbok. Dat kan dus ook twee kanten op werken in zowel positieve als negatieve zin.

Steenbok jaarhoroscoop 2017

De steenbok jaarhoroscoop 2017 staat in het teken van stabiliteit. Dat wil overigens niet zeggen dat er niets te beleven valt. Zo kunnen er op het gebied van de financiën naast werk en opleidingen leuke dingen gebeuren. De liefde laat de steenbok alle ruimte om er volop van te genieten. Singles kunnen met de komst van een leuke liefde rekening houden. Voor wat betreft de gezondheid is er eveneens sprake van een stabiele situatie, maar stress dient wel vermeden te worden.

Liefde en contacten 2017

De liefde staat zeker centraal voor de steenbok volgens de jaarhoroscoop 2017. Dat geldt vooral ten aanzien van de eigen partner of nieuwe liefde. Ook met de overige contacten gaat het goed. Er staan in elk geval een aantal leuke ontmoetingen op het programma.

Werk en opleiding 2017

Het is een rustig jaar als het gaat om veranderingen ten aanzien van werk en opleiding. Er moet wel hard gewerkt worden. Echt grote wijzigingen dienen zich voor de steenbok volgens de jaarhoroscoop 2017 niet aan.

Gezondheid 2017

HStress is altijd een factor die een grote invloed kan hebben op de gezondheid. Als de steenbok daar goed mee weet om te gaan, dan gaat het met de gezondheid beter. Denk ook aan de weerstand door wat vitaminerijk voedsel te eten en voldoende te bewegen. Afgezien van wat kleine mankementen is het voor de steenbok qua gezondheid een goed jaar.

Steenbok jaarhoroscoop 2016

De steenbok jaarhoroscoop 2016 laat zien dat er dit jaar veel te gebeuren staat met hoogtepunten en dieptepunten, maar ook met het contrast van stabiliteit. De veranderingen kunnen op bepaalde gebieden grote invloed hebben, zoals op de persoonlijke ontwikkeling. In de loopbaan zijn er kleine wijzigingen te verwachten. Met betrekking tot de liefde is er sprake van wisselvalligheid en de gezondheid kan in bepaalde perioden wat te wensen overlaten.

Liefde en contacten 2016

De steenbok jaarhoroscoop voor het jaar 2016 laat een wisselvallig beeld zien op het gebied van de liefde binnen de relatie. Voor singles is er hoop op een nieuwe liefde. Het contact met vrienden en familie verdient de nodige aandacht en dat zorgt alleen maar voor een nog sterkere band die door beide kanten als intens wordt ervaren.

Werk en opleiding 2016

Kleine wijzigingen staan er volgens de jaarhoroscoop 2016 op stapel, maar niet zodanig dat de persoonlijke levenssfeer er door zal worden beïnvloed. De sfeer op het werk laat in de tweede helft van het jaar een aanzienlijke verbetering zien. Of dat te maken heeft met de komst of het weggaan van bepaalde collega’s is nog even de vraag.

Gezondheid 2016

Het is de stress die ervoor kan zorgen dat de steenbok in 2016 wat problemen kan ervaren op het gebied van de gezondheid. Dat kan diverse symptomen en klachten tot gevolg hebben, zoals vermoeidheid en maagproblemen.

Steenbok jaarhoroscoop 2015

De steenbok jaarhoroscoop 2015 is over het algemeen genomen meer dan positief gestemd, want er staat nogal wat te gebeuren en dan vooral op het gebied van werk en ten aanzien van de financiële situatie. De relatie met de partner verdient wel wat extra aandacht.

Liefde en contacten 2015

De relatie met de partner is wel een punt van aandacht volgens de steenbok jaarhoroscoop 2015. De steenbok zal zich dit jaar wat meer op de partner moeten richten, want daar is behoefte aan. Er is voor de singles geen uitgesproken periode om verliefd te worden, want die kans is constant aanwezig. Dat biedt wel perspectief om een langdurige relatie aan te gaan.

Werk en opleiding 2015

Er kan zich een verandering voordoen op het gebied van werk of opleiding volgens de steenbok jaarhoroscoop 2015. Het is echter aan de steenbok zelf of daar gehoor aan wordt gegeven, waarbij de wens naar verandering wel eens de doorslag kan geven.

Gezondheid 2015

Het gezondheidsbeeld van de steenbok laat volgens de jaarhoroscoop 2015 een vrij wisselend beeld zien. Het is belangrijk om een goede weerstand op te bouwen, zodat in elk geval verkoudheid en griep zoveel mogelijk voorkomen worden. De rug lijkt dit jaar een zwakke plek te vormen.

Steenbok jaarhoroscoop 2014

De financiën staan volgens de steenbok jaarhoroscoop 2014 veranderingen te wachten en dat geldt eveneens voor de carrière van de steenbok. Op andere gebieden, zoals met betrekking tot de liefde en ten aanzien van de gezondheid zijn er minder ontwikkelingen waar te nemen. Dat betekent echter niet dat er op andere vlakken helemaal niets zal gebeuren.

Liefde en contacten 2014

Steenbokken met een single status die toe zijn aan het ontmoeten van een nieuwe liefde, kunnen volgens de jaarhoroscoop 2014 in het prille begin van het jaar al geluk hebben en een fantastische partner vinden. De steenbok jaarhoroscoop 2014 laat zien dat degene die al een relatie hebben in een sleur terecht kunnen komen. Waak daarvoor, want anders kan het geluk wel eens buiten de deur worden gezocht.

Werk en opleiding 2014

Met betrekking tot werk en opleiding is de steenbok jaarhoroscoop 2014 meer dan duidelijk, want daar doet zich een verandering in voor. Dat kan betrekking hebben op het voortijdig beëindigen van een opleiding, maar ook een verandering van werkzaamheden of zelfs verandering van werkgever inhouden. Ga in elk geval positief om met de verandering, want de ontwikkeling zal zich ten goede keren.

Gezondheid 2014

De gezondheid laat volgens de steenbok jaarhoroscoop 2014 weinig te wensen over, maar het is wel aan te raden om in beweging te blijven en gezond te eten. Een allergische reactie kan huiduitslag veroorzaken, waarbij een bezoek aan de huisarts nodig kan zijn.

Steenbok jaarhoroscoop 2013

Het wordt een afwisselend jaar voor de Steenbok zoals de jaarhoroscoop 2013 laat zien, maar stabiliteit is wel het kernwoord. Zeker als het de liefde en relaties betreft. Vooruitgang is op diverse vlakken waarneembaar en dan niet alleen op financieel vlak, maar ook met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling.

Liefde en relaties 2013

Waardering van uw partner zorgt voor een opbloeiende liefde en dat legt de basis voor een stabiele relatie. Singles zijn volgens de Steenbok jaarhoroscoop 2013 overgeleverd aan de grillen van de natuur. De liefde komt namelijk als een vlinder voorbij dwarrelen. Geef de vlinders de ruimte en cupido schiet raak. Vrienden en familie worden niet vergeten, want de omgang blijft goed en zeker met de leuke feesten in het verschiet.

Werk en opleiding 2013

Niet alleen in de liefde wordt de Steenbok meer gewaardeerd, maar volgens de jaarhoroscoop 2013 ook op het werk. Dat voelt goed en dat er geen grote verhoging van het loon in het vooruitzicht wordt gesteld doet daaraan niets af. Uitkijken naar een andere baan moet alleen gedaan worden als de intuïtie daarbij gevolgd wordt.

Gezondheid 2013

De stabiliteit zorgt ervoor dat de Steenbok rust ervaart. De jaarhoroscoop 2013 ziet dat als een goed teken voor de gezondheid. Dat betekent niet dat er nu opeens een ongezonde levensstijl moet worden aangemeten, want de gevolgen daarvan zijn direct waarneembaar in het lichaam.

Steenbok Jaarhoroscoop 2012

De tekenen uit de Steenbok jaarhoroscoop 2012 wijzen erop dat het jaar niet zonder strubbelingen zal verlopen. Er zijn echter ook positieve ontwikkelingen waar te nemen, waar de Steenbok zich uitermate goed in het velletje zal voelen. Het is wel een kwestie van doorzetten om de veranderingen blijvend te laten worden.

Liefde en contacten 2012

Als Steenbok krijg je het in de liefde enigszins zwaar te verduren, want je voelt je niet altijd evengoed begrepen door je partner. Door een gebeurtenis vlak voor de zomer zal daar op positieve wijze verandering in komen. Met de vriendschappen en het onderhouden van de contacten in de familie blijft het goed gaan. De familie zou zomaar kunnen worden uitgebreid, maar in wat voor opzicht blijft een verrassing.

Werk en opleiding 2012

Je doet je werk goed en voor Steenbokken, die in 2012 met een nieuwe opleiding beginnen, zal er aan het einde van de rit een glanzende carrière in het verschiet liggen. De veranderingen op het werk doen zich vooral voor op het financiële vlak. Het is wel verstandig om daar zelf bij je werkgever op aan te sturen.

Gezondheid 2012

De jaarhoroscoop voor Steenbokken laat zien dat stress in 2012 een bepalende factor kan zijn voor de gezondheid. Spanningen worden voelbaar in je lijf en daarom is het van groot belang tijd te nemen voor ontspanning door te sporten of een hobby te gaan uitoefenen.

Steenbok Jaarhoroscoop 2011

Als Steenbok maak je het jezelf niet altijd even gemakkelijk. De horoscoop voor de Steenbok voor het jaar 2011 laat duidelijk zien dat je vooral eerst aan jezelf moet gaan denken. Je besteedt altijd veel aandacht en energie aan anderen, dat geldt op het persoonlijke vlak maar ook in je baan.

Liefde en relaties 2011

In ruil voor alle aandacht en tijd die je aan je partner en gezin besteedt, krijg je veel waardering. De Steenbok heeft deze waardering ook nodig en zal zich in 2011 nog meer inspannen om het iedereen naar de zin te maken. Alleenstaanden van het sterrenbeeld Steenbok krijgen de kans om zich met enorm veel passie in een prille liefdesrelatie te storten, die vervolgens kan uitgroeien tot een stabiele en warme relatie.

Financiën 2011

Je financien zijn stabiel in 2011, maar je hebt er zelf de hand in om daar verandering in aan te brengen. Op je werk zet je je altijd voor de volle honderd procent in en dat kan financieel gewaardeerd worden. Je zult er alleen zelf om moeten vragen, want een loonsverhoging wordt je niet in de schoot geworpen.

Carriere 2011

De carriere van de Steenbok laat weinig veranderingen zien, behalve op het financiele vlak, zoals je al hebt kunnen lezen. Er zullen dan ook geen wijzigingen optreden in het soort werk dat je verricht en ingrijpende wijzigingen blijven uit.

Persoonlijke ontwikkeling 2011

Je zult merken dat je eindelijk eens je mening durft te geven. Ook in moeilijke situaties en dat wordt zeer gewaardeerd door je omgeving. De Steenbok ziet dit als een geweldige overwinning en dat komt je zelfvertrouwen ten goede.