Homepage » Http: » » Www.123horoscoop.nl » Jaarhoroscoop » Weegschaal
zaterdag 23 september 2023

Weegschaal jaarhoroscoop 2020

Jaarhoroscoop Weegschaal van 24 september t/m 23 oktober 24 september t/m 23 oktober | De weegschaal jaarhoroscoop 2020 is positief gestemd als het gaat om de liefde. Op het financiële vlak zijn de vooruitzichten net even wat minder gunstig. Op het werk of in de opleiding dienen er zich mogelijkheden aan. Luister naar je gevoel en volg je hart hierin. Ten aanzien van de gezondheid zijn er goede en mindere goede periodes. De jaarhoroscoop 2020 laat zien dat de weegschaal zelf invloed heeft op de aanpak van gezondheidsklachten.

Liefde en contacten 2020

Het is haast een en al liefde zoals de jaarhoroscoop voor de weegschaal aanwijst in 2020. Dat betekent ook goed nieuws voor de singles die zich op het pad van de liefde begeven. Het is al snel in het jaar raak met de pijlen van cupido. Vergeet echter niet de vriendschappen die je hebt en blijf ook in goed contact met de familie.

Werk en opleiding 2020

Het werk of de opleiding geeft alle aanleiding om tot verandering over te gaan. De weegschaal jaarhoroscoop 2020 geeft duidelijk aan het om een gevoelskwestie gaat. Je hoeft de stap niet te zetten als er een aanbod komt, maar de kans is er wel.

Gezondheid 2020

De weegschaal heeft nogal een veeleisend karakter en dat heeft zo zijn weerslag op de gezondheid. De jaarhoroscoop 2020 laat zien dat het belangrijk is dat de weegschaal zich hier van bewust is.

Deel met vrienden

Lees ook snel andere Weegschaal horoscopen

Daghoroscoop

23 september 2023 | Je dieet kan dit weekend een probleem zijn. Blijf uit de buurt van dik makende heerlijkheden en plaatsen waar het verleidelij.. Lees verder »

Tarot jaarhoroscoop 2020

Ben je ook zo benieuwd hoe het jaar 2020 voor jou uit gaat zien? Wil je van maand tot maand weten, wat jou te wachten staat? Lees dan deze unieke tarot jaarhoroscoop 2020!

Chinese jaarhoroscoop 2020 / 2021

Het jaar van de rat eb start op 25 januari 2020. Wil je weten wat dit jaar voor jou in petto heeft? Bekijk dan snel jouw Chinese jaarhoroscoop 2020 / 2021!

Relatiehoroscoop

Wil je weten wat er op relatiegebied voor jou in de sterren staat? Wil je meer weten over relaties, vriendschappen en kansen in de liefde? Lees dan de Relatiehoroscoop!

Weegschaal jaarhoroscoop 2019

De weegschaal jaarhoroscoop 2019 geeft aan dat er sprake is van een rustig verlopend jaar. Het kabbelt allemaal wat voort, maar er zijn wel een aantal veranderingen. De liefde laat bijvoorbeeld een bijzondere ontwikkeling zien. Op het gebied van werk en opleiding mag de weegschaal ook nog wel het een en ander verwachten. Als het om de financiën gaat, komt er zomaar een kleine verrassing uit de lucht vallen. De gezondheid is niet helemaal stabiel, maar dat is wel gerelateerd aan de situatie.

Liefde en contacten 2019

De weegschaal met een partner ondergaat een verandering in de liefde, waarbij er plannen voor de toekomst volgen. Singles krijgen dit jaar meerdere kansen om de liefde van hun leven te ontmoeten. Eerlijkheid is daarbij belangrijk. Er is volgens de jaarhoroscoop alle gelegenheid om leuke dingen te ondernemen.

Werk en opleiding 2019

Het mag dan een rustig jaar zijn volgens de jaarhoroscoop, maar 2019 staat wel in het teken van werk. Er zit qua werk of opleiding wel een verandering voor de weegschaal aan te komen. Die is overigens als positief te ervaren.

Gezondheid 2019

2019 is niet een jaar dat de weegschaal helemaal ongeschonden doorkomt. De jaarhoroscoop laat wat dat betreft een wat instabiel beeld zien. Neem vooral op tijd rust en blijft niet constant aan de kar trekken.

Weegschaal jaarhoroscoop 2018

De weegschaal jaarhoroscoop 2018 staat voor een jaar, waarin er de nodige veranderingen verwacht mogen worden. De momenten van rust en onrust wisselen elkaar af. De veranderingen doen zich met name voor in het werk of opleiding en dat verhoudt zich ten opzichte van het privéleven. Op financieel vlak zit het wel goed, maar ten aanzien van de liefde kan er wat vuurwerk verwacht worden. De gezondheid laat een wisselend beeld zien voor de weegschaal.

Liefde en contacten 2018

Dat er vuurwerk verwacht mag worden in de liefde is niet altijd in de meest positieve zin van het woord. Het is om de liefde in stand te houden nodig om tijd en aandacht aan de partner te besteden. Ook met betrekking tot overige contacten verloopt niet alles even soepel. Voor singles is er een meer positief beeld en kan de liefde zomaar ineens opduiken.

Werk en opleiding 2018

Met betrekking tot het werk of de opleiding laat de jaarhoroscoop 2018 voor de weegschaal een verandering zien. De wijze waarop deze verandering zich voordoet, is erg individueel bepaald.

Gezondheid 2018

In 2018 is er voor wat betreft de gezondheid van de weegschaal geen eenduidigheid aan te wijzen volgens de jaarhoroscoop. Dat kan betekenen dat dit sterrenbeeld de ene keer topfit is en op een ander moment geconfronteerd wordt met lichamelijke klachten.

Weegschaal jaarhoroscoop 2017

De weegschaal jaarhoroscoop 2017 staat voor een jaar, waarin rustige periodes zich afwisselen met wat meer vuurwerk. Over het algemeen is er echter sprake van stabiliteit op meerdere vlakken. De weegschaal kan in de relatie tot de partner, maar ook met familie of vreemden problemen ondervinden. Op het vlak van geld verandert er weinig, maar qua werk en opleiding staat er het een en ander te gebeuren. Met de gezondheid kan het beter.

Liefde en contacten 2017

Communicatie is het sleutelwoord voor de liefde en contacten van de weegschaal volgens de jaarhoroscoop 2017. Er moet echter niet alleen gepraat, maar vooral ook geluisterd worden. Dat voorkomt een hoop problemen en is eveneens van toepassing op de relatie met vrienden of familie.

Werk en opleiding 2017

De jaarhoroscoop 2017 laat voor de weegschaal een leuk beeld zien qua mogelijkheden op het gebied van werk en opleiding. Er worden kansen geboden die na een zorgvuldige afweging al dan niet worden aangegrepen. Maak niet overhaast een beslissing, maar neem er ruim de tijd voor. De verandering is namelijk groot.

Gezondheid 2017

Het is wel eens een beter jaar geweest voor de weegschaal als het om de gezondheid gaat. De jaarhoroscoop 2017 voorziet namelijk wat problemen. Dat kunnen kleine klachten zijn, maar het kan eveneens om hardnekkige problemen gaan.

Weegschaal jaarhoroscoop 2016

De weegschaal jaarhoroscoop 2016 laat een wervelend beeld zien met betrekking tot de liefde, waarin talloze hoogtepunten worden bereikt. Ten aanzien van het werk of opleiding geldt dat er grote veranderingen aan kunnen komen, maar alleen als de weegschaal dat zelf wil. De gezondheid laat vooral in de lente wat te wensen over.

Liefde en contacten 2016

De liefde viert hoogtij in het leven van de weegschaal volgens de jaarhoroscoop 2016 en het geluk straalt er dan ook vanaf. Dit beeld is niet alleen van toepassing op dit sterrenbeeld met een partner, maar eveneens op singles die niet lang meer hoeven te wachten op de ware liefde.

Werk en opleiding 2016

Op het gebeid van werk en opleiding kunnen zich volgens de weegschaal jaarhoroscoop 2016 veranderingen voordoen. Er wordt een aanbod gedaan, dat zeker in overweging genomen moet worden. Bij het nemen van een beslissing verdient het de voorkeur om op het gevoel af te gaan.

Gezondheid 2016

De lente is voor wat betreft de gezondheid van de weegschaal volgens de jaarhoroscoop 2016 de minste periode, waarbij kleine kwaaltjes de kop opsteken en voor een algeheel gevoel van malaise kunnen zorgen. Op tijd naar bed, gezond eten en niet te lang door blijven lopen met klachten is het advies.

Weegschaal jaarhoroscoop 2015

De weegschaal jaarhoroscoop 2015 laat een rustig liefdesleven zin, maar in financiële zin kan er nog wel wat roering ontstaan. Met betrekking tot het werk of opleiding kan zich een verandering voordoen en de gezondheid zal vooral in het eerste deel van het jaar in de gaten moeten worden gehouden.

Liefde en contacten 2015

Het liefdesleven is rustig volgens de weegschaal jaarhoroscoop 2015, waarbij het af en toe zelfs de saaie kant opgaat. Op die momenten wordt het tijd om in te grijpen. Voor singles ligt de weg naar de liefde open als het hart daarvoor open wordt gesteld.

Werk en opleiding 2015

Op het gebied van werk of opleiding laat de weegschaal jaarhoroscoop voor 2015 enige beweging zien. Er wordt geïnvesteerd in de weegschaal en wel op die manier dat er sprake is van vooruitgang. Het is zeker aan te raden om de kansen die geboden worden met beide handen aan te grijpen.

Gezondheid 2015

Het begin van het jaar 2015 zal voor de gemiddelde weegschaal volgens de jaarhoroscoop een verminderde gezondheidstoestand teweeg brengen. Een bezoek aan de huisarts kan uitkomst bieden. Blijf bijvoorbeeld niet te lang doorlopen met griepklachten, want dan kan het wel eens lang gaan duren voordat er sprake is van echt herstel.

Weegschaal jaarhoroscoop 2014

De weegschaal jaarhoroscoop 2014 is over één ding duidelijk en dat is op het gebied van liefde en contacten zich hoogtepunten en dieptepunten kunnen voordoen. 2014 staat voor de weegschaal dan ook in het teken van de liefde en is minder gericht op andere gebieden, waar dan ook weinig veranderingen in verwacht hoeven worden.

Liefde en contacten 2014

Om het liefdesvuur weer aan te wakkeren en brandend te houden is communicatie volgens de weegschaal jaarhoroscoop 2014 het meest belangrijkste aspect om uit het dal te komen. In de zomer staat een ontluikende liefde voor de single weegschaal centraal en als beiden eraan toegeven, kan het uitgroeien tot een langdurige en liefdevolle relatie.

Werk en opleiding 2014

Met betrekking tot werk en opleiding is de weegschaal jaarhoroscoop 2014 eveneens duidelijk, want de kansen die er worden geboden kunnen benut worden. Als de weegschaal geen behoefte heeft aan ingrijpende veranderingen in de loopbaan is het beter om de geboden kansen voorbij te laten gaan.

Gezondheid 2014

De gezondheid van de weegschaal laat in 2014 in de loop van het jaar wat te wensen over, waarbij vooral gelet moet worden op pijn in de rug. Neem in ieder geval op tijd rust als er door het lichaam pijnsignalen worden afgegeven, dat kan namelijk erger voorkomen.

Weegschaal jaarhoroscoop 2013

De Weegschaal jaarhoroscoop 2013 laat een duidelijk patroon zien van rust en regelmaat met enkele euforische perioden op het gebied van liefde. De woelige tijden laat de Weegschaal op andere vlakken even achter zich. Dit jaar wordt de aandacht gericht op bezinning en zelfreflectie, wat de persoonlijke ontwikkeling zeker ten goede zal komen.

Liefde en relaties 2013

De vonken zullen er van af vliegen als de single Weeghaal terechtkomt in een ontluikende liefde tijdens het voorjaar. Dat laat de jaarhoroscoop 2013 in elk geval duidelijk zien. Weegschalen die al langer een relatie hebben zullen de aandacht dit jaar meer op de relatie met vrienden en familie richten.

Werk en opleiding 2013

Volgens de Weegschaal jaarhoroscoop 2013 kunnen er zich op het vlak van werk of opleiding wijzigingen voordoen. De wijzigingen zijn wel een persoonlijke keuze en ontstaan dus niet door factoren buitenaf. Minder werken of de opleiding tijdelijk op een lager pitje zetten heeft een gunstige invloed op de Weegschaal.

Gezondheid 2013

Tegen de verkoudheden en griepverschijnselen in de winter is de Weegschaal goed bestand. In de zomer is het belangrijk om extra aandacht aan de huid te besteden, want er kunnen zich problemen voordoen. Verder laat de jaarhoroscoop 2013 zien dat de Weegschaal de gezondheid serieus moet nemen en tijdig een stapje terug moet doen als het wat te veel wordt.

Weegschaal Jaarhoroscoop 2012

De Weegschaal jaarhoroscoop 2012 vertelt dat het een afwisselend jaar wordt in alle opzichten. De ene verandering is nog niet achter de rug of de volgende verandering zal zich al snel weer aandienen. Dat maakt het een turbulent jaar, waarbij het voor de Weegschaal belangrijk is het overzicht te bewaren.

Liefde en contacten 2012

Aan vriendschappen wordt door de Weegschaal in 2012 veel aandacht besteed en dat vertaalt zich uiteindelijk in warme en hechte banden. Weegschalen met een partner kunnen volgens de jaarhoroscoop van een geweldige periode genieten, die vooral in de zomer tot het toppunt van de bloei komt.

Werk en opleiding 2012

Met betrekking tot het werk of studie geldt dat het jaar 2012 voor de Weegschaal veranderingen kunnen optreden. Stoppen met de studie is een optie, maar denk dan wel eerst goed na over hoe de toekomst invulling krijgt. Verandering van baan behoort in elk geval tot de mogelijkheden, waarbij de herfstperiode de ideale balans daarvoor lijkt te geven.

Gezondheid 2012

Kwaaltjes kunnen zo nu en dan de kop op steken, maar verdwijnen weer even snel als dat ze gekomen zijn. De voeten zijn dit jaar gevoelig en extra aandacht voor deze lichaamsdelen wordt zeker aanbevolen. Een bezoek aan de pedicure kan voorkomen dat er langdurige klachten ontstaan.

Weegschaal Jaarhoroscoop 2011

In de voorafgaande periode heeft de Weegschaal weinig plezier aan de liefde beleefd en ging het op het financiële vlak voor de wind. Deze rollen lijken in 2011 omgedraaid.

Liefde en relaties 2011

Het jaar 2011 is voor de Weegschaal een jaar waarin er extra aandacht moet worden besteed aan de liefde en relaties. Het gaat namelijk niet allemaal vanzelf, zoals je vermoedelijk wel eens denkt. Het is tijd voor de Weegschaal om actief te worden in de liefde, ook als je al een partner hebt.

Financiën 2011

Op financieel gebied ging het je al voor de wind en in 2011 kan daar nog meer van genoten worden. Het jaar 2011 laat volgens de horoscoop van de Weegschaal zien, dat er een aangename financiële verrassing zit aan te komen. Je kunt jezelf daarmee verwennen, maar denk ook eens aan de omgeving.

Carriere 2011

Je kunt te maken krijgen met veranderingen op het werk en dat kan gaan om een verregaande reorganisatie, maar ook om een gewaardeerde collega, die vertrekt. Deze veranderingen in de stabiele werksituatie vind je niet prettig, maar de Weegschaal hoeft zelf niet bang te zijn dat er negatieve gevolgen uit de veranderingen voortkomen.

Persoonlijke ontwikkeling 2011

De Weegschaal zal zich op emotioneel gebied verder ontwikkelen en verrijkt worden. Hierdoor komt er een sterk gevoel van onafhankelijkheid opzetten en dat kun je zeker gebruiken. Als je leert omgaan met kritiek, dan kun je daar nog sterker van worden. Blijf realistisch naar personen die mee willen profiteren van je welvaart.